ישי ניב עריכת דין
פייסבוק - ישי ניב עריכת דין
ישי ניב עריכת דין - 04-6222567
תחומי פעילות

נוער וקטינים

קו

 

עו"ד ישי ניב עוסק מזה שנים רבות בייצוג קטינים ונוער בהליכים פליליים.

ייצוג קטינים בהליך פלילי או במשפט פלילי דורש מיומנות אחרת מייצוג בגירים. ייצוג טוב ויעיל של קטין בהליך פלילי מחייב הכרה עמוקה של הוראות החוק המיוחדות להליך זה. עורך הדין מחוייב גם בהכרה עמוקה של כל הגורמים הטיפוליים הרשמיים והלא רשמיים, לרבות שירות המבחן לנוער ושירותים פסיכולוגיים וסוציאליים שונים. משפחה אשר אחד מילדיה הסתבך בפליליים מצויה בדרך כלל במצוקה רגשית ובמצב של חוסר אונים, כשלא ברור לנער ולמשפחתו אם המערכת מבקשת לסייע לנער או להרע לו.

 

אכן, מטרת ההליך הפלילי לקטינים הינה באופן כללי שיקומם. אך המטרה בחקירת הקטין היא להביא להרשעתו, ככל נחקר. המשטרה בהחלט נוקטת בתרגילי חקירה גם בתיקי נוער, ועושה ככל שביכולתה כדי לשכנע נערים להודות בעבירות המיוחסות להם. ייצוג טוב ויעיל בשלב זה יסייע לצמצם את הנזק שיגרם לקטין ככל שניתן. לעיתים יוכל עורך הדין אף לגרום לסגירת התיק.

הטיפול בקטינים ובני נוער מתחת לגיל 18 מופרד לכל אורכו. בתחנת המשטרה ישנה יחידת חקירות נוער המופרדת מיחידת החקירות הכללית, ומצויה במבנה או בחדרים נפרדים. כאשר מחליטה המשטרה או בית המשפט על מעצר הקטין, הוא נכלא בתאים המיועדים לקטינים בלבד.היה ויוגש כתב אישום נגד הקטין, הוא יישפט בפני שופט נוער אשר הוכשר במיוחד לטפל בתיקי נוער.

 

חוק הנוער

ההליך הפלילי בעניינם של קטינים, החל משלב החקירה, דרך הליכי מעצר קטינים ועד למשפט הפלילי - קטינים הוסדר במסגרת חוק מיוחד שנקרא חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א – 1971, ואשר נקרא בקיצור: חוק הנוער.

חוק זה תוקן בשנת 2008, והוא מציג הליך טיפול וענישה מקיף, אשר מסדיר לפרטי פרטים את הליכי חקירת נוער, מעצר נוער ושפיטתו.

כך למשל נקבעו הסדרים לגבי נוכחות הורים בחקירה, שעות בהן מוצר ואסור לחקור קטינים, עיכוב קטין, חקירת קטינים בלא להודיע להוריהם או לקרוביהם ועוד רשימה ארוכה של הסדרים, אשר נועדו להגן על הקטין.

בשונה מההליך הפלילי הרגיל בעניינם של בגירים, שם להליך הפלילי ולענישה הפלילית מטרות שונות, כגון ענישה וגמול, הרתעת היחיד והרבים, ושיקום, מטרתו העיקרית של ההליך הפלילי בעניינם של קטינים הינה שיקום הנער שעבר עבירה והחזרתו לדרך הישר, ולאו דווקא ענישה מחמירה, גמול והרתעה.

 

במסגרת חוק הנוער הוסף לראשונה סעיף בו מצויינים העקרונות הכלליים בטיפול בקטינים:

1א. (א) מימוש זכויות של קטין, הפעלת סמכויות ונקיטת הליכים כלפיו ייעשו תוך שמירה כל כבודו של הקטין, ומתן משקל ראוי לשיקולים של שיקומו, הטיפול בו, שילובו בחברה ותקנת השבים, וכן בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו.

(ב) חוק זה בא להוסיף על זכויות הנתונות לקטין לפי כל דין, ולא לגרוע מהן.

 

סעיף המטרות מגלם את רוחו הטיפולית של החוק. אף חשוב לזכור שהנער מצוי בהליך פלילי, על כך המשתמע מכך.

שאלה מרכזית בטיפול בקטין אשר עבר עבירה היא שאלת הרשעתו. היות ולהרשעה פלילית השלכות ארוכות שנים (ראה פרק חנינות), יכול בית המשפט לנוער לקבוע שקטין עבר עבירה, ואף להענישו בעונשים מסויימים ולנקוט בגישות טיפוליות מבלי להרשיעו. ייצוג יעיל יכול בהחלט לגרום לכך שקטין לא יורשע גם כאשר ביצע עבירות משמעותיות.

 

פרק הענישה בחוק הנוער נקרא: עונשים ודרכי טיפול. בית המשפט קובע אם קטין ביצע את העבירה אשר יוחסה לו אם לאו עוד לפני שהוא מתייחס לסוגית ההרשעה, זאת כדי לבחון האם ניתן לנקוט בדרכי טיפול בעניינו מבלי להרשיעו.

ישי ניב - עורך דין     |    רח‘ הלל יפה 15, חדרה 3820326     |     טלפון. 04-6222567     |  מייל. office@yn-law.co.il 

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים