ישי ניב עריכת דין
פייסבוק - ישי ניב עריכת דין
ישי ניב עריכת דין - 04-6222567
תחומי פעילות

ענישה מקלה

קו

 

הארכת מועד להגשת ערעור וביטול מאסר מותנה כ- 3 שנים לאחר שנגזר, ע"פ 13833-04-11 מחוזי חיפה:


נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום בגין עבירות רכוש. כנגד הלקוח היה תלוי ועומד מאסר מותנה בן 12 חודשים, שכעת ביקשה המאשימה להפעילו.  


במסגרת לימוד החומר גילינו שבתיק קודם, אשר הסתיים כ- 3 שנים קודם לכן, נגזר על הלקוח עונש מאסר בפועל לצד 12 חודשי מאסר על תנאי. אלא שעונשים אלו נגזרו עליו מבלי שיוצג על ידי עורך דין.


על כן הגשנו בקשה להארכת מועד לערעור בגין התיק הקודם, וכן הודעת ערעור. הבקשה להארכת מועד התקבלה, הערעור נדון והתקבל במובן זה שעונש המאסר המותנה שנגזר על הנאשם בוטל (עונש המאסר בפועל שנגזר עליו בתיק הקודם רוצה זה מכבר).


במצב זה ניתן היה לסיים את התיק הנוכחי מבלי שיהיה לנאשם עונש מאסר מותנה ארוך בר הפעלה.  

 

התפרצות לדירה ושני מקרי הסגת גבול – מאסר מותנה בלבד ודחיית ערעור המדינה, עפ"ג 19154-01—5 מחוזי חיפה:


נגד הלקוח הוגש כתב אישום חמור המייחס לו ולאחר 5 מקרי התפרצות לבתי מגורים. במסגרת מו"מ עם התביעה תוקן כתב האישום באופן קיצוני, והלקוח הורשע בסופו של דבר במקרה התפרצות אחד ושני מקרים של הסגת גבול פלילית.


הלקוח נדון לעונש של מאסר מותנה בלבד. ערעור המדינה נדחה.  


תקיפה חבלנית של בת זוג – עונש של חתימה על התחייבות כספית בלבד, ת.פ 8112-12-14 שלום חדרה:


כנגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום המייחס לו מעש/ה תקיפה של בת זוגו אשר גרם לה לחבלה בפניה.
הלקוח כפר באשמה וטען שהמתלוננת נפגעה בעת שהוא ניסה להרגיעה היות והיא התפרעה ברחוב.
אנו עמדנו על שמיעת התיק והמתלוננת. במהלך חקירתה הנגדית של המתלוננת התברר כי טענות הנאשם אכן נכונות, והמתלוננת לא אמרה אמת במשטרה. בסופו של דבר כתב ההאישום תוקן לעבירה של תגרה במקום ציבורי, וכאמור הנאשם נדון לעונש של התחייבות כספית בלבד ("קנס על תנאי").


עונש מאסר מונה בלבד בגין עבירת גידול סמים, ת.פ 48087-01-15 שלום חדרה:

לאחר תיקון קל בעובדות כתב האישום אשר הושג במו"מ עם התביעה, הודה הנאשם בעבירות של גידול סם מסוכן והחזקת סם מסוכן לשימוש עצמי.


על אף תסקיר שלילי של שירות במבחן, נדון הנאשם לעונש מאסר מותנה בלבד, קנס ופסילה קצרה של רשיון נהיגה.

 

עונש של 5 חודשי עבודות שירות, כולל הפעלת מאסר מותנה בן 4 חודשים, בגין גידול של עשרות רבות של שתילי מריחואנה, עפ"ג 43046-12-15 מחוזי חיפה:

לקוח המשרד הואשם בגידול של כ- 36 שתילי מריחואנה וכן בהחזקת סמים לצריכה עצמית. ללקוח היה עונש מאסר מותנה בר הפעלה בן 4 חודשים.
בבית משפט השלום, ועל אף חוות דעת חיובית של הממונה על עבודות השירות, נדון הלקוח לעונש מאסר בפועל של 5 חודשים.

הגשנו ערעור על העונש, אשר התקבל, והעונש שונה ל- 5 חודשי מאסר אשר ירוצו בעבודות שירות.

 

הארכת מאסר מותנה במקום הפעלתו בעבירות איומים והפרת צו הגנה, ת.פ 36973-11-14 שלום חדרה:

נגד לקוח המשרד הוגש כתב אישום המייחס לו השמעת איומים קשים מאד כלפי אשתו לשעבר ובן זוגה. זמן קצר לפני הגשת כתב אישום זה הורשע הלקוח בעבירות דומות נגד אשתו לשעבר ונדון לחודשיים מאסר מותנה, כך שכעת רבץ ע שכמו עונש מאסר מותנה.

לאחר מספר תסקירי שירות המבחן אשר הוגשו הצלחנו לשכנע את בית המשפט שלא לגזור עונש מאסר על הנאשם ולא להפעיל את המאסר המותנה, אלא תחת זאת להאריך את המאסר המותנה למשך שנתיים נוספות, לצד צו מבחן אשר יוודא כי מערכת היחסים בין הנאשם לגרושתו שבה להיות תקינה.  

 

עונש מאסר מותנה בלבד בגין 3 מקרים נפרדים של עבירות רכוש, אלימות, איומים והפרעה לשוטר, ת.פ 49355-02-11 שלום חדרה:

נגד הלקוח הוגש כתב אישום חמור המייחס לו מעשים של היזק לרכב באמצעות זריקת אבן, איומים על עובר אורח ונסיון לתקוף אותו, ותקיפה חמורה של בת זוגו ואיומים עליה.
לאחר ניהול מו"מ תוקן כתב האישום לקולא, ואליו צורף כתב אישום נוסף בו הורשע הלקוח בעבירות נוספות של היזק לרכוש, איומים והפרעה לשוטר.

הנאשם נמצא לא כשיר לביצוע עבודות שירות עקב מצב בריאותי. בית המשפט קיבל את טענת הנאשם להגנה מן הצדק, ועל כן החליט לגזור על הנאשם עונש של מאסר מותנה בלבד ולא לגזור עליו עונש מאסר בפועל על אף עברו הפלילי המכביד עד מאד.  בית המשפט העליון מקבל את ערעור הנאשם על חומרת העונש, ע"פ 72/14:


הלקוח, עו"ד במקצועו, הורשע בכתב אישום מתוקן בשורה של עבירות כנגד רכושם וכספם של לקוחותיו, ובעבירות נוספות, ולאחר שלא השיב את כספי הגניבה נגזר דינו ל- 7 שנות מאסר, ולעונשים נלווים נוספים.
ערעורו של הנאשם בבית המשפט העליון התקבל, והופחתה שנת מאסר מעונשו.


7 חודשי מאסר בפועל בלבד, כולל הפעלת מאסר מותנה בן 3 חודשים,  בתיק סחיטה באיומים והחזקת סכין, ת"פ 13017-01-15 מחוזי חיפה:

נגד הלקוח הוגש כתב אישום חמור המייחס לו עבירות של סחיטה באיומים של רופאה והחזקת סכין. ללקוח עבר פלילי וכן מאסר מותנה בר הפעלה.


בסופו של דבר הצלחנו לשכנע את בית המשפט כי במקרה דנן יש להעניש את הלקוח באופן קל ומתון, ואכן עונשו נגזר ל- 5 חודשי מאסר בפועל, בתוספת חודשיים מהמאסר המותנה, ובסה"כ 7 חודשי מאסר ועונשים נלווים. 

 

 

גרם תאונת דרכים וכתוצאה מכך פציעת הנאשם עצמו, ת"ד 9220-08-14 תעבורה באר שבע:

 

לקוח המשרד הואשם בגרימת תאונת דרכים קשה בה הוא עצמו נפצע פציעה לא קלה. על אף עונש החובה של פסילת מינימום של רישיון הנהיגה ל- 3 חודשים, נדון הנאשם לעונש של פסילה על תנאי בלבד, קנס והתחייבות להימנע מביצוע עבירה דומה בעתיד.

 

 

דחיית תביעה רכושית נגד לקוח המשרד:
תא"מ 30527-10-15 בבית משפט השלום בחדרה:


נגד לקוח המשרד הוגשה תביעה של חברת ביטוח בגין נזקי רכוש לרכב המבוטח אצלה עקב תאונת דרכים. לקוח המשרד טען כי האשמה לתאונה רובצת על הצד השני, ועל כן הגשנו כתב הגנה, והתקיים משפט אשר בסופו נדחתה התביעה נגד הלקוח במלואה וחברת הביטוח חוייבה בתשלום הוצאות הלקוח.

ישי ניב - עורך דין     |    רח‘ הלל יפה 15, חדרה 3820326     |     טלפון. 04-6222567     |  מייל. office@yn-law.co.il 

אודות הנגישות

הפעל נגישות

בניית אתרים